Miesięczne archiwum: Listopad 2015

chciałabym jeść wszystko

Chciałabym jeść to, na co mam ochotę i nie tyć, czyli o skutkach myślenia życzeniowego

Myślenie życzeniowe utrudnia zrobienie pierwszego kroku, ponieważ łatwiej jest myśleć o zmianie, niż pracować nad jej przeprowadzeniem. Wiele osób życzyłoby sobie, aby samo przyznanie się do problemu było w stanie je rozwiązać. Już samo wyobrażenie sobie rzeczy lub stanu, które chcemy osiągnąć, może powodować poczucie spełnienia, a przede wszystkim redukować napięcie wynikające z braku lub lęku.