Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi i wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej www.pracowniazdrowegostylu.pl i podstron oraz korzystania z usług.

Administratorem strony i danych osobowych jest Dorota Wójcik prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik z siedzibą przy ul. Plac Nowy Targ 15/4 50-143 Wrocław. 

Pytania dotyczące polityki prywatności i danych osobowych możesz kierować na adres siedziby lub e-mail:  dorota@pracowniazdrowegostylu.pl

Definicje

Administrator/Usługodawca – Dorota Wójcik prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik
Strona – strona internetowa www.pracowniazdrowegostylu.pl i podstrony
Użytkownik – każdy kto korzysta ze Strony
Usługobiorca – osoba korzystająca z usług Pracowni Zdrowego Stylu
Konsultacja – pojedyncza wizyta
Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika

Zbieranie danych osobowych?

Wizyta na stronie internetowej www.pracowniazdrowegostylu.pl nie wymaga od Ciebie podawania żadnych danych osobowych. W sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne tj. adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki.

Przekazywanie danych osobowych następuje dobrowolnie:

 • za pomocą telefonu, np. umawiając się na wizytę
 • poczty e-mail
 • przy pomocy specjalnego formularza kontaktowego
 • umawiając się na konsultację przez systemy rejestracji internetowej
 • podczas konsultacji
 • zapisując się do Newslettera
 • pobierając bezpłatne materiały dostępne na Stronie

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika/Usługobiorcę mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania usługi
 • kontaktu telefonicznego i mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi
 • kontaktu w ramach wysłanej wiadomości poprzez formularz kontaktowy
 • diagnozy i przygotowanie zaleceń żywieniowych i zdrowego stylu życia
 • stworzenia jadłospisu
 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za zgodą użytkownika
 • tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
 • wykorzystywanie cookies na stronach Administratora

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania Usług, czy też podjęcia stosownych działań.

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych , ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu przetwarzania. 

Rozpoczynając rozmowę na Stronie Facebook lub przy użyciu aplikacji Messenger, Twoje dane będą przetwarzane poprzez aplikację Messenger w celu, prowadzenia rozmowy i informowania o ofertach marketingowych.

W ramach konsultacji w gabinecie i konsultacji on-line dane osobowe gromadzone są w postaci dokumentacji, która zawiera:

 • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu
 • dane dotyczące stanu zdrowia
 • część szczegółowa: notatki specjalisty, wytwory pacjenta, wyniki badań, pomiary antropometryczne, obliczenia, ankiety, kwestionariusze

Dokumentacja zgodnie z art. 14 Ustawy o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym psychologów (dz. U. nr 73 z 2001 poz. 763) objęta jest tajemnicą zawodową. Z tajemnicy zawodowej mogą specjalistę zwolnić wyłącznie sąd karny i prokuratura. Oznacza to, że w ramach przetwarzania danych osobowych (wchodzących w skład dokumentacji psychologicznej):

 • zbieranie i utrwalanie danych odbywa się jedynie w stopniu i zakresie jaki psycholog uzna za konieczny do przeprowadzenia skutecznych konsultacji
 • pobieranie, przeglądanie i wykorzystywanie danych osobowych możliwe jest jedynie przez specjalistę (z wyłączeniem sytuacji zwolnienia z tajemnicy zawodowej)
 • wszelkie formy ujawniania, rozpowszechniania i udostępniania są zabronione
 • obowiązek zachowania tajemnicy informacji związanych z klientem znosi się w sytuacji, gdy poważnie jest zagrożone życie i zdrowie pacjenta lub innych osób.

Dane osobowe Użytkownika/Usługobiorcy przetwarzane w związku z realizacją usług będą przetwarzane do czasu wykonania usług, a także:

 1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
 2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego- w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków prawa podatkowego;
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystywania cookies i administrowania Stroną.

Dane osobowe mogą być powierzone, a następnie przetwarzane następującym podmiotom:

 • kancelaria podatkowa – w celu korzystania z usług księgowych
 • system Fakturowanie w ING Bank Śląski w celu wystawiania rachunków i faktur
 • banki obsługujące płatności on-line
 • Bookero i MedFile – system rezerwacji on-line
 • MedFile w celu prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 • SendinBlue – w celu wysyłki Newslettera
 • serwer Strony – w przypadku danych udostępnionych za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i poprzez e-mail.
 • zleceniobiorcy i podwykonawcy – w celach obsługi technicznej i administracyjnej
 • inni specjaliści Pracowni Zdrowego Stylu, pod których opieką znajduje się Usługobiorca

Pliki cookies

Korzystając ze Strony automatycznie zbierane są dane przez tzw. pliki cookies oraz dane logowania. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Masz prawo do zablokowania plików cookies i wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej lub część opcji może być niedostępna. Dane zebrane przy pomocy plików cookies są używane w celu analizy zachowań użytkowników na Stronie i zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości Strony w celu jej ulepszenia. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach administrowania stroną i nie są związane z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

Analizy statystyczne

W celu analiz statystycznych korzystamy z narzędzi m.in. Google Analytics. Autorzy tych narzędzi mogą zbierać na swoich serwerach dane w celu tworzenia raportów i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Internetu. Dane te są jedynie materiałem do analiz statystycznych i nie są związane z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników

Narzędzia Google, w tym Google AdWords

Narzędzia Google wykorzystują technologię cookies i korzysta ze zgromadzonych informacji w celu wyświetlania reklam. Dane gromadzone przez Google na swoich serwerach stanowią materiał wykorzystywany w celach statystycznych. Korzystanie z narzędzi Google nie stanowi przetwarzania danych osobowych.

Piksel konwersji Facebooka

Na stronie internetowej Pracowni Zdrowego Stylu stosowane są narzędzia reklamowe i remarketingowe, m.in. piksel konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami na portalach Facebooka i działań remarketingowych. Od firm udostępniających te narzędzia otrzymujemy dane statystyczne. Dane pochodzące z tych narzędzi nie odnoszą się do konkretnych osób i nie są związane z danymi osobowymi, które nam udostępniasz.

Dostęp do danych osobowych i odwołanie zgody

W każdej chwili możesz poprosić o dostęp do Twoich danych osobowych i uzyskać informacje o zasadach ich przetwarzania. Możesz odwołać wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych poprzez e-mail i telefon. 

Zabezpieczenie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i zabezpieczone przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, przed zniszczeniem i utratą z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.