Blog

pozytywny obraz ciała

Pozytywny obraz ciała – 10 praktyk, które pomogą Ci w jego budowaniu

Pozytywny obraz ciała to akceptacja, szacunek i sposób w jaki odnosimy się do ciała. To baza, na której opierają się wszystkie działania wobec…

jedzenie i potrzeby

Jedzenie i potrzeby

Dla wielu z nas jedzenie stanowi wsparcie psychiczne i nie ma nic złego, że czynność jedzenia koi, daje poczucie bezpieczeństwa, może być wyrazem…

relacja z ciałem

Relacja z ciałem – Dlaczego kontakt z ciałem jest ważny dla relacji z jedzeniem

Regulacja emocji ma początek w kontakcie z ciałem. Dobrostan i doświadczanie przyjemności mają początek w kontakcie z ciałem. Dobra relacja z…

błędne kołoodchudzania

Jak nie wpaść w pułapki diet i wyjść z błędnego koła odchudzania?

Już w pierwszych źródłach pisanych i dokumentach historycznych widzimy, że ciało kobiety było postrzegane jako coś, co wymaga kontroli i…

kultura diet

Kultura diet – jak powstały diety i przemysł związany z odchudzaniem

Już w pierwszych źródłach pisanych i dokumentach historycznych widzimy, że ciało kobiety było postrzegane jako coś, co wymaga kontroli i…