Blog

pozytywny obraz ciała

Pozytywny obraz ciała – 10 praktyk, które pomogą Ci w jego budowaniu

Pozytywny obraz ciała to akceptacja, szacunek i sposób w jaki odnosimy się do ciała. To baza, na której opierają się wszystkie działania wobec…

relacja z ciałem

Relacja z ciałem – Dlaczego kontakt z ciałem jest ważny dla relacji z jedzeniem

Regulacja emocji ma początek w kontakcie z ciałem. Dobrostan i doświadczanie przyjemności mają początek w kontakcie z ciałem. Dobra relacja z…