relacja z ciałem

Relacja z ciałem – Dlaczego kontakt z ciałem jest ważny dla relacji z jedzeniem

Regulacja emocji ma początek w kontakcie z ciałem.…