kultura diet

Kultura diet – jak powstały diety i przemysł związany z odchudzaniem

Już w pierwszych źródłach pisanych i dokumentach…