Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (World Hello Day). Ma on swoje początki w 1973 roku, kiedy bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt Izraela i Egiptu. Uważali, że konflikt ten powinien zostać rozwiązany na drodze dialogu, a nie poprzez działania zbrojne. Święto zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju, z czasem zmieniło się na niepolityczne i dzisiaj jest obchodzone w ponad 180 krajach.

Aby świętować wystarczy uśmiechnąć się lub pozdrowić napotkane osoby

Dzisiejszy dzień jest okazją, aby zastanowić się nad tym, jak przez cały rok traktujemy innych. Życzliwość i uśmiech okazane drugiej osobie to najważniejszy przekaz dnia. Naprawdę niewiele potrzeba, aby uśmiechnąć się do pani w sklepie, powiedzieć w windzie „dzień dobry”, przepuścić innego kierowcę, przytrzymać zamykające się drzwi w centrum handlowym… Okazane dobro powraca!

Poszukując informacji o dzisiejszym dniu, o historii i sposobach świętowania, napotkałam na takie oto wyrazy życzliwości:

„Wybaczam mężowi nawet rozrzucone skarpety

„Dziękuję szefowi za to, że motywuje nas do zdrowego trybu życia i obniża wynagrodzenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego 🙂 jeszcze nigdy nie byłam taka zdrowa!”

„Dziękuję dzisiaj nawet szefowi za konstruktywną krytykę”

„W dniu życzliwości chciałbym okazać życzliwość wszystkim, których nie lubię…”

A Ty dzisiaj komu okazałeś życzliwość?