Grudzień to miesiąc podsumowań. Nie ważne, czy robimy to na papierze, przeglądamy listę postanowień noworocznych sporządzoną w styczniu, czy jedynie wzdychamy: Jak ten rok szybko minął. Chociaż refleksje nad mijającym rokiem dotyczą przeszłości, dobrze, aby obejmowały również przyszłość i były konstruktywne. Ponieważ jesteś w Pracowni Zdrowego Stylu, moja propozycja na dobre podsumowanie roku to Koło Zdrowego Stylu Życia.

 

Na zdrowy styl życia składa się wiele elementów i czasem trudno podsumować różne działania jednym zdaniem – Udało się/Nie udało się. Wykorzystanie Koła pozwala zobrazować różne obszary stylu życia, ich ważność dla nas oraz jak oddziałują na siebie nawzajem. Pomaga także określić poziom zadowolenia z danego aspektu życia oraz co chcielibyśmy i jesteśmy w stanie zmienić w przyszłości.

Koło Zdrowego Stylu Życia obejmuje 8 obszarów:

1. masę ciała
2. odżywianie
3. aktywność fizyczną
4. regenerację i odpoczynek
5. samorozwój
6. radzenie sobie ze stresem
7. sen
8. badania profilaktyczne

Teorię znamy, zatem do dzieła!
Narysuj okrąg i zaznacz kropką środek. Następnie podziel koło na osiem równych części, tak jak przy krojeniu pizzy. Każdą z części podziel na 10 odcinków i ponumeruj je od 1-10 tak, aby środek koła był zerem, a obwód dziesiątką. Niech numery oznaczają poziom zadowolenia z działań w danym obszarze, przy czym 0 oznacza niezadowolenie, a 10 bardzo duże zadowolenie. Teraz określ poziom satysfakcji z danego aspektu życia. Twoje koło może wyglądać tak:

Kiedy już narysujesz, zadaj sobie następujące pytania:

Które obszary stylu życia są dla Ciebie najważniejsze?
Czy w tym obszarach poziom zadowolenia jest wysoki?
Jak obszary Twojego koła wpływają na siebie nawzajem?
Z którego obszaru chciałbyś być bardziej zadowolony?
Osiągnięcie jakiego poziomu byłoby dla Ciebie satysfakcjonujące?
Co możesz zrobić, aby to osiągnąć?
Co zyskasz dokonując zmiany w tym obszarze?
Poziom naszego zadowolenia z jakiegoś aspektu życia nie zawsze będzie odzwierciedlał stopień naszych starań. Z drugiej strony może się okazać, że obszary dla nas najważniejsze są zaniedbane. Aby koło mogło się toczyć potrzebny jest balans. Nie musimy dążyć do tego, aby w każdym obszarze osiągnąć maksimum.

Ja już opracowałam swoje koło i schowałam głęboko do szuflady. Chciałabym je porównać z kołem narysowanym w przyszłym roku.